logonov

ll

Članstvo

Društvo okuplja psihijatre, medicinske sestre, psihologe, radne terapeute, socijalne radnike i ostale djelatnike na području zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja koji se bave dijagnostikom, liječenjem, psihosocijalnom rehabilitacijom i resocijalizacijom bolesnika sa psihotičnim poremećajima.

Individualna članarina iznosi 300 kn i uključuje pretplatu na časopis Psychosis koji izlazi četiri puta godišnje, a izdaje ga međunarodni ISPS. Članstvo također podrazumijeva povoljnije kotizacije na stručnim skupovima u organizaciji ISPS-a.

Group-Experience