logonov

ll

O društvu

Prepoznajući potrebu sveobuhvatnog liječenja psihotičnih poremećaja i integracije psihološkog i farmakološkog pristupa, u Interuniverzitetskom je centru u Dubrovniku 1996. godine održana prva „Škola psihoterapije psihoza“ s naglaskom na psihodinamski orijentiranom pristupu psihotičnim pacijentima. Škola ima kontinuiranu 18-godišnju tradiciju.

Zbog potrebe širenja psihološkog pristupa razumijevanju psihotičnih poremećaja te intergracije bioloških, psiholoških i socijalnih metoda liječenja, Sekcija za psihosocijalne metode liječenja psihoza koja je djelovala u sklopu Društva za kliničku psihijatriju reorganizirana je 2013. godine u samostalno Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Group-Experience