logonov

ll

ON – LINE tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – modeli i pristupi u praksi” – Dio II – Integracija različitih terapijskih metoda unutar jedinstvenog programa – kreiranje terapijske okoline, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, 06. studenog 2020. godine.

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Hrvatskog liječničkog zbora kao i istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH te Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ organiziraju drugi dio tečaja trajne izobrazbe: „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ koji će se održati ON – LINE 6. studenog 2020. s početkom u 13 sati.

Ovaj tečaj posvećen je izboru komplementarnih terapijskih metoda za liječenje psihotičnih poremećaja te njihovoj integraciji u cjelovitu terapijsku okolinu. Terapijska okolina će pružiti potrebnu strukturu, granice i suport  za vulnerabilnu ličnost u kompleksnom procesu uspostavljanja testiranja realiteta i reintegracije kao i funkciju holdinga i containmenta za patološke modele komunikacije i transferne manifestacije koji se aktualiziraju u terapijskom procesu. Edukacija osoblja te održavanje komunikacije, protoka informacija, razumijevanja i terapijskih kapaciteta terapijskog tima kao ključnog elementa u procesu liječenja psihoza je od posebnog značaja.

Ovaj tečaj popraćen je i knjigom „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ u izdanje Medicinske naklade.

Iako smo svjesni značenja i važnosti verbalne i neverbalne komunikacije te socijalne dimenzije edukacije, u skladu s ovim teškim vremenima pandemije i mi ćemo se prilagoditi realitetu pa ćemo tečaj održati online.

Srdačan pozdrav,

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

ISPS HRVATSKA

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“, ZAGREB

 6.studenog 2020. u 13 h organiziraju on-line tečaj trajne medicinske izobrazbe

 

PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– modeli i pristupi u praksi –

PB „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

DIO II – Integracija različitih terapijskih metoda unutar jedinstvenog programa – kreiranje terapijske okoline

 

 

 PROGRAM

13.00                     Pozdravna riječ

13.10 – 13.30     Psihofarmakoterapija kao dio cjelovitog liječenja psihoza

prof. prim. dr .sc. Igor Filipčić

13.30 – 13.50     Kreiranje terapijske okoline u bolničkim uvjetima

prim. dr. sc. Majda Grah

13.50 – 14.10     Rad u timu i edukacija osoblja

Nina Mayer

14.10 – 14.30     Medicinska sestra u psihoterapijskom timu

Irena Pavlović, mag. med. techn.

14.30 – 14.50     Obilježja bolničke grupne psihoterapije

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

14.50 – 15.00     Diskusija i pauza

15.00 – 15.20     Psihosocijalne metode u bolničkom liječenju psihoza

prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić

15.20 – 15.40     Kognitivno-bihevioralna terapija u boličkom setting

Ena Ivezić, mag. psych.

15.40 – 16.00     Kreativne terapije u liječenju psihotičnih poremećaja

prof. dr. sc. Dunja Degmečić

16.00 – 16.10     Diskusija i pauza

16.10 – 16.40     Predstavljanje knjige “Grupna terapija za psihoze”

prof. dr. sc. Ivan Urlić

 

Tečaj je namijenjen psihijatrima, specijalizantima psihijatrije, liječnicima obiteljske medicine, psiholozima, socijalnim radnicima, prvostupnicima, diplomiranim medicinskim sestrama i magistrama sestrinstva te ostalim stručnjacima koji sudjeluju u liječenju osoba s psihotičnim poremećajima.

Kotizacija iznosi 300 kn, a za članove Društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja 150 kn.

Prisustvovanje simpoziju bit će bodovano prema pravilniku HLK.

Uplate molimo izvršiti na račun Društva HLZ-a: HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-205.

Program tečaja možete preuzeti OVDJE.