logonov

ll

Tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – koncepti i modeli u praksi”, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, 25. listopada 2019. godine.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“, ZAGREB

 organiziraju tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije

 PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– koncepti i modeli u praksi –

25. listopada 2019.god.

PB „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

1. dio

Teorijske osnove psihoterapijskog pristupa liječenju psihoza i obilježja terapijskog odnosa

Program:

8.30 – 9.00
Registracija

9.00 – 9.30
Integrativni pristup psihijatrijskom liječenju, prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić

9.30 – 10.00
Psihoanalitičke teorije – od Freuda do danas, dr. Hrvoje Handl

10.00 – 10.30
Teorijske osnove razumijevanja psihotičnog transfera i kontratransfera , prim. dr. sc. Majda Grah

10.30 – 10.45
Pauza uz kavu

10.45 – 11.15
Liječenje psihoza primjereno fazi bolesti i potrebama pacijenta, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

11.15 – 11.45
Mjesto i uloga terapeuta u cjelovitom bolničkom tretmanu, prof. dr. sc. Ivan Urlić

11.45 – 12.00
Diskusija

12.00 – 12.30
Ručak

12.30 – 13.00
Neuroznanstvene spoznaje o djelovanju psihoterapije, dr. sc. Sven Molnar

13.00 – 13.30
Medicinska sestra u terapijskom procesu u settingu bolničkog odjela, Irena Pavlović, mag. med. techn.

13.30 – 14.00
Teorijske osnove psihodinamske grupne psihoterapije psihoza, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

14.00 – 14.30
Psihofarmakološka terapija u psihodinamskom teorijsko-terapijskom okviru, dr. Hrvoje Handl

14.30 – 14.45
Diskusija

14.45 – 15.00
Pauza uz kavu

15.00  – 16.00
Supervizijska grupa – primjena teorije u praksi, dr. sc. Marija Kušan Jukić

16.00 – 16.15
Pauza

16.15 – 17.15
Iskustvena grupa – integracija, dr. Nina Mayer i dr. Daniela Šago


Program tečaja možete preuzeti OVDJE.

Obavijest sponzorima možete preuzeti OVDJE.