logonov

ll

ON – LINE tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – modeli i pristupi u praksi” – Dio II – Integracija različitih terapijskih metoda unutar jedinstvenog programa – kreiranje terapijske okoline, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, 06. studenog 2020. godine.

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Hrvatskog liječničkog zbora kao i istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH te Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ organiziraju drugi dio tečaja trajne izobrazbe: „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ koji će se održati ON – LINE 6. studenog 2020. s početkom u 13 sati.

Ovaj tečaj posvećen je izboru komplementarnih terapijskih metoda za liječenje psihotičnih poremećaja te njihovoj integraciji u cjelovitu terapijsku okolinu. Terapijska okolina će pružiti potrebnu strukturu, granice i suport  za vulnerabilnu ličnost u kompleksnom procesu uspostavljanja testiranja realiteta i reintegracije kao i funkciju holdinga i containmenta za patološke modele komunikacije i transferne manifestacije koji se aktualiziraju u terapijskom procesu. Edukacija osoblja te održavanje komunikacije, protoka informacija, razumijevanja i terapijskih kapaciteta terapijskog tima kao ključnog elementa u procesu liječenja psihoza je od posebnog značaja.

Ovaj tečaj popraćen je i knjigom „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ u izdanje Medicinske naklade.

Iako smo svjesni značenja i važnosti verbalne i neverbalne komunikacije te socijalne dimenzije edukacije, u skladu s ovim teškim vremenima pandemije i mi ćemo se prilagoditi realitetu pa ćemo tečaj održati online.

Srdačan pozdrav,

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

ISPS HRVATSKA

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“, ZAGREB

 6.studenog 2020. u 13 h organiziraju on-line tečaj trajne medicinske izobrazbe

 

PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– modeli i pristupi u praksi –

PB „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

DIO II – Integracija različitih terapijskih metoda unutar jedinstvenog programa – kreiranje terapijske okoline

 

 

 PROGRAM

13.00                     Pozdravna riječ

13.10 – 13.30     Psihofarmakoterapija kao dio cjelovitog liječenja psihoza

prof. prim. dr .sc. Igor Filipčić

13.30 – 13.50     Kreiranje terapijske okoline u bolničkim uvjetima

prim. dr. sc. Majda Grah

13.50 – 14.10     Rad u timu i edukacija osoblja

Nina Mayer

14.10 – 14.30     Medicinska sestra u psihoterapijskom timu

Irena Pavlović, mag. med. techn.

14.30 – 14.50     Obilježja bolničke grupne psihoterapije

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

14.50 – 15.00     Diskusija i pauza

15.00 – 15.20     Psihosocijalne metode u bolničkom liječenju psihoza

prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić

15.20 – 15.40     Kognitivno-bihevioralna terapija u boličkom setting

Ena Ivezić, mag. psych.

15.40 – 16.00     Kreativne terapije u liječenju psihotičnih poremećaja

prof. dr. sc. Dunja Degmečić

16.00 – 16.10     Diskusija i pauza

16.10 – 16.40     Predstavljanje knjige “Grupna terapija za psihoze”

prof. dr. sc. Ivan Urlić

 

Tečaj je namijenjen psihijatrima, specijalizantima psihijatrije, liječnicima obiteljske medicine, psiholozima, socijalnim radnicima, prvostupnicima, diplomiranim medicinskim sestrama i magistrama sestrinstva te ostalim stručnjacima koji sudjeluju u liječenju osoba s psihotičnim poremećajima.

Kotizacija iznosi 300 kn, a za članove Društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja 150 kn.

Prisustvovanje simpoziju bit će bodovano prema pravilniku HLK.

Uplate molimo izvršiti na račun Društva HLZ-a: HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-205.

Program tečaja možete preuzeti OVDJE.

Više...
Tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – koncepti i modeli u praksi”, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, 25. listopada 2019. godine.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“, ZAGREB

 organiziraju tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije

 PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– koncepti i modeli u praksi –

25. listopada 2019.god.

PB „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

1. dio

Teorijske osnove psihoterapijskog pristupa liječenju psihoza i obilježja terapijskog odnosa

Program:

8.30 – 9.00
Registracija

9.00 – 9.30
Integrativni pristup psihijatrijskom liječenju, prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić

9.30 – 10.00
Psihoanalitičke teorije – od Freuda do danas, dr. Hrvoje Handl

10.00 – 10.30
Teorijske osnove razumijevanja psihotičnog transfera i kontratransfera , prim. dr. sc. Majda Grah

10.30 – 10.45
Pauza uz kavu

10.45 – 11.15
Liječenje psihoza primjereno fazi bolesti i potrebama pacijenta, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

11.15 – 11.45
Mjesto i uloga terapeuta u cjelovitom bolničkom tretmanu, prof. dr. sc. Ivan Urlić

11.45 – 12.00
Diskusija

12.00 – 12.30
Ručak

12.30 – 13.00
Neuroznanstvene spoznaje o djelovanju psihoterapije, dr. sc. Sven Molnar

13.00 – 13.30
Medicinska sestra u terapijskom procesu u settingu bolničkog odjela, Irena Pavlović, mag. med. techn.

13.30 – 14.00
Teorijske osnove psihodinamske grupne psihoterapije psihoza, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

14.00 – 14.30
Psihofarmakološka terapija u psihodinamskom teorijsko-terapijskom okviru, dr. Hrvoje Handl

14.30 – 14.45
Diskusija

14.45 – 15.00
Pauza uz kavu

15.00  – 16.00
Supervizijska grupa – primjena teorije u praksi, dr. sc. Marija Kušan Jukić

16.00 – 16.15
Pauza

16.15 – 17.15
Iskustvena grupa – integracija, dr. Nina Mayer i dr. Daniela Šago


Program tečaja možete preuzeti OVDJE.

Obavijest sponzorima možete preuzeti OVDJE.

Više...
XXIV School of Psychotherapy of Psychoses – Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders – Training in Supportive Psychodynamic Psychotherapy, Dubrovnik, May 08. – 11. 2019.

XXIV School of Psychotherapy of Psychoses –  Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders – Training in Supportive Psychodynamic Psychotherapy
Focus on: Psychodynamic Formulation.

Dubrovnik, May 8th – 11th, 2019.

 XXIV School of Psychotherapy - Look at the flyer 
 XXIV School of Psychotherapy - Look at the programme 
Više...
Simpozij “Psihofaramaci u psihoterapijskom procesu – izazov integracije dvaju terapijskih pristupa”, Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb,14. prosinca 2018. godine

Poštovane kolegice i kolege,

Nesuradljivost u liječenju je problem s kojim se svatko od nas susreće u svakodnevnom radu. Kao što se transfer aktivira u svakom terapijskom odnosu bez obzira da li se on prepoznaje i interpretira ili ne, tako se i emocionalne reakcije na lijek  aktiviraju u svakom terapijskom kontekstu, a ne samo tijekom psihoterapije.

Psihoterapijski kontekst nam samo omogućuje cjelovit uvid i istraživanje te razumijevanje ovog aspekta cjelovitog liječenja.

Racionalni aspekti primjene lijekova i njihov utjecaj na suradljivost pacijenta (oblik i formulacija lijeka, učestalost primjene i sl.) česta su tema o kojoj slušamo, ali o emocionalnim reakcijama na medikament malo se piše i govori.

Sa željom da cjelovitije rasvijetlimo i ovaj aspekt kompleksnog terapijskog odnosa terapeut-pacijent Hrvatsko društvo za psihoterapiju i psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja te terapijski tim Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ s osobitim Vas zadovoljstvom poziva na

simpozij

pod nazivom

PSIHOFARMACI U PSIHOTERAPIJSKOM PROCESU – izazov integracije dvaju terapijskih pristupa,

 koji će se održati u petak 14. prosinca 2018. g. u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb.

Simpozij je namijenjen svim stručnjacima koji u svom radu primjenjuju psihofarmake, psihoterapeutima različitih teorijskih usmjerenja čiji pacijenti  u nekoj fazi terapije uzimaju lijek, odnosno psihijatrima, specijalizantima psihijatrije, psiholozima, socijalnim pedagozima, magistrama sestrinstva i diplomiranim medicinskim sestrama te ostalim zainteresiranom stručnim kadrovima.

Program Simpozija možete pogletati OVDJE.

Prijave molimo poslati na mail: nina.mayer@pbsvi.hr

Srdačan pozdrav,

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med.

Više...
XXIII Schoolof Psychotherapy of Psychoses – Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders, Dubrovnik, May 09. – 12. 2018.

XXIII Schoolof Psychotherapy of Psychoses – Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders

Focus on: ROAD TO EVIDENCE BASED INDIVIDUAL AND GROUP PSYCHOTHERAPY OF PSYCHOSIS.

Dubrovnik, May 9th – 12th, 2018.

 1st Announcement - Look at the flyer 
 XXIII Schoolof Psychotherapy of Psychoses - Look at the programme 
Više...
Program simpozija „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, 8. prosinca 2017. godine

Program simpozija „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“ možete preuzeti ovdje.

Više...
Simpozij „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, 8. prosinca 2017. godine
Pogledajte program simpozija
Obavijest sponzorima

Više...
Stručni sasatanak Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, Osijek, 5. listopada 2016.

Stručni sasatanak Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, Osijek, 5. listopada 2016.

Više...
XXII School of Psychotherapy of Psychosis Toward Comprehensive Treatment of Psychotic disorders, Dubrovnik, May 10. – 13. 2017.

XXII School of Psychotherapy of Psychosis Toward Comprehensive Treatment of Psychotic disorders

FOCUS ON: THE MODELS OF THE RECOVERY FOR SEVERE MENTAL ILLNESS (SMI)

DUBROVNIK, CROATIA May 10-13, 2017

Više...
Tečaj trajne medicinske izobrazbe I. kategorije: Biopsihosocijalni model u modernoj psihijatriji „Psihoedukacija u liječenju psihotičnih poremećaja“, 10. i 11. lipnja 2016.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na tečaj trajne medicinske izobrazbe I. kategorije:

Biopsihosocijalni model u modernoj psihijatriji „Psihoedukacija u liječenju psihotičnih poremećaja“.

Tečaj će se održati dana 10. i 11. lipnja 2016. godine u dvorani „Dr. Mirko D. Grmek“ Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

Veselimo se Vašem dolasku!

Voditelji tečaja:

Doc. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.

Doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med.

Program tečaja nalazi se na ovom linku.

Više...