logonov

ll

Tečaj trajne medicinske izobrazbe “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – modeli i pristupi u praksi”, DIO III – Poveznica hospitalnog i posthospitalnog liječenja i kako ostvariti kontinuitet, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb, 03. prosinca 2021. godine

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

ISPS HRVATSKA

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU ZAGREB

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KLINIČKU PSIHIJATRIJU HLZ-a

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN, ZAGREB

  03. prosinca 2021. u 8.30 h organiziraju tečaj trajne medicinske izobrazbe


PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– modeli i pristupi u praksi –

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb

DIO III – Poveznica hospitalnog i posthospitalnog liječenja i kako ostvariti kontinuitet


Program

8.30                       Pozdravna riječ

8.40 – 9.05          Integrativni pristup i oporavak bolesnika iz shizofrenog spektra  prof. prim. dr .sc. Igor Filipčić

9.05 – 9.30          Kako postići terapijsku alijansu s obitelji pacijenta i motivirati ih za kontinuiranu terapijsku suradnju – prim. Silvana Jelavić

9.30 – 9.55          Metode poboljšanja komunikacije u obitelji kao protektivni faktor u očuvanju mentalnog zdravlja – prof. dr. sc. Slađana Štrkalj – Ivezić

9.55 – 10.20        Višeobiteljska grupna psihoterapija za članove obitelji pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja – prim. dr. sc. Majda Grah

10.20 – 10.40     Diskusija

10.40 – 11.00     Pauza

 11.00 – 11.25     Dugotrajna psihodinamska grupna psihoterapija – terapija izbora za ostvarenje osobnih potencijala – doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

11.25 – 11.50     Individualna psihodinamska psihoterapija u dugotrajnom liječenju pacijenata s psihotičnim poremećajima – prof. dr. sc. Ivan Urlić

11.50 – 12.15     Psihofamakološko liječenje i oporavak pacijenta – doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić

12.15 – 12.30     Diskusija

12.30 – 13.00     Pauza za ručak

 13.00 – 13.25     Suportivna grupna psihoterapija – iskustva iz Kluba Zajedno Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ – prim. Daniela Šago

13.25 – 13.50     Psihoterapijski pristup u zajednici i organizacija službi – prim. dr. sc. Marija Kušan Jukić

13.50 – 14.15     Open dialogue – novi pristup u liječenju psihotičnih poremećaja – prim. Nina Mayer

14.15 – 14.30     Diskusija

14.30 – 14.45     Pauza

14.45 – 15-45     Radionica: Program Rane intervencija kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP) u Psihijatrijskoj klinici „Sveti Ivan“- 15 godina kontinuiteta – dr.sc. Sven Molnar, dr. sc. Ivana Bakija, prim. dr. sc. Slobodanka Cvitanušić, Irena Pavlović, mag. techn.

15.45 – 16.00     Pauza

16.00 – 17.00     Radionica: Organizacija rada mobilnih timova u procesu oporavka pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja –  prof. dr. sc. Slađana Štrkalj – Ivezić, dr. Krešo Radić, Arian Bljakcori, dipl. med. techn.

17.00       Izborna skupština Društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja


Tečaj je namijenjen psihijatrima, specijalizantima psihijatrije, liječnicima obiteljske medicine, psiholozima, socijalnim radnicima, prvostupnicima, diplomiranim medicinskim sestrama i magistrama sestrinstva te ostalim stručnjacima koji sudjeluju u liječenju osoba s psihotičnim poremećajima.

Kotizacija iznosi 300 kn, a za članove Društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja te članove Instituta za grupnu analizu 150 kn.

Tečaj će se odvijati uživo uz direktan online prijenos.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera broj sudionika uživo je ograničen i moguć isključivo s važećim Covid potvrdama.

Kod prijave molimo naglasiti za koji oblik sudjelovanja se prijavljujete.

Prijave na mail: nina.mayer@pbsvi.hr

Prisustvovanje tečaju bit će bodovano prema pravilniku HLK I HKMS.

Uplate molimo izvršiti na račun Društva HLZ-a: HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-205.

Program tečaja možete preuzeti OVDJE

Više...
ON – LINE tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – modeli i pristupi u praksi” – Dio II – Integracija različitih terapijskih metoda unutar jedinstvenog programa – kreiranje terapijske okoline, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, 06. studenog 2020. godine.

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Hrvatskog liječničkog zbora kao i istoimeni Referentni centar Ministarstva zdravstva RH te Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ organiziraju drugi dio tečaja trajne izobrazbe: „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ koji će se održati ON – LINE 6. studenog 2020. s početkom u 13 sati.

Ovaj tečaj posvećen je izboru komplementarnih terapijskih metoda za liječenje psihotičnih poremećaja te njihovoj integraciji u cjelovitu terapijsku okolinu. Terapijska okolina će pružiti potrebnu strukturu, granice i suport  za vulnerabilnu ličnost u kompleksnom procesu uspostavljanja testiranja realiteta i reintegracije kao i funkciju holdinga i containmenta za patološke modele komunikacije i transferne manifestacije koji se aktualiziraju u terapijskom procesu. Edukacija osoblja te održavanje komunikacije, protoka informacija, razumijevanja i terapijskih kapaciteta terapijskog tima kao ključnog elementa u procesu liječenja psihoza je od posebnog značaja.

Ovaj tečaj popraćen je i knjigom „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskim ustanovama“ u izdanje Medicinske naklade.

Iako smo svjesni značenja i važnosti verbalne i neverbalne komunikacije te socijalne dimenzije edukacije, u skladu s ovim teškim vremenima pandemije i mi ćemo se prilagoditi realitetu pa ćemo tečaj održati online.

Srdačan pozdrav,

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

ISPS HRVATSKA

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“, ZAGREB

 6.studenog 2020. u 13 h organiziraju on-line tečaj trajne medicinske izobrazbe

 

PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– modeli i pristupi u praksi –

PB „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

DIO II – Integracija različitih terapijskih metoda unutar jedinstvenog programa – kreiranje terapijske okoline

 

 

 PROGRAM

13.00                     Pozdravna riječ

13.10 – 13.30     Psihofarmakoterapija kao dio cjelovitog liječenja psihoza

prof. prim. dr .sc. Igor Filipčić

13.30 – 13.50     Kreiranje terapijske okoline u bolničkim uvjetima

prim. dr. sc. Majda Grah

13.50 – 14.10     Rad u timu i edukacija osoblja

Nina Mayer

14.10 – 14.30     Medicinska sestra u psihoterapijskom timu

Irena Pavlović, mag. med. techn.

14.30 – 14.50     Obilježja bolničke grupne psihoterapije

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

14.50 – 15.00     Diskusija i pauza

15.00 – 15.20     Psihosocijalne metode u bolničkom liječenju psihoza

prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić

15.20 – 15.40     Kognitivno-bihevioralna terapija u boličkom setting

Ena Ivezić, mag. psych.

15.40 – 16.00     Kreativne terapije u liječenju psihotičnih poremećaja

prof. dr. sc. Dunja Degmečić

16.00 – 16.10     Diskusija i pauza

16.10 – 16.40     Predstavljanje knjige “Grupna terapija za psihoze”

prof. dr. sc. Ivan Urlić

 

Tečaj je namijenjen psihijatrima, specijalizantima psihijatrije, liječnicima obiteljske medicine, psiholozima, socijalnim radnicima, prvostupnicima, diplomiranim medicinskim sestrama i magistrama sestrinstva te ostalim stručnjacima koji sudjeluju u liječenju osoba s psihotičnim poremećajima.

Kotizacija iznosi 300 kn, a za članove Društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja 150 kn.

Prisustvovanje simpoziju bit će bodovano prema pravilniku HLK.

Uplate molimo izvršiti na račun Društva HLZ-a: HR7423600001101214818 s pozivom na broj 268-205.

Program tečaja možete preuzeti OVDJE.

Više...
Tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – koncepti i modeli u praksi”, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb, 25. listopada 2019. godine.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA HLZ-a

REFERENTNI CENTAR ZA PSIHOTERAPIJU, PSIHOSOCIJALNE METODE I RANU INTERVENCIJU KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“, ZAGREB

 organiziraju tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije

 PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

– koncepti i modeli u praksi –

25. listopada 2019.god.

PB „Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb

1. dio

Teorijske osnove psihoterapijskog pristupa liječenju psihoza i obilježja terapijskog odnosa

Program:

8.30 – 9.00
Registracija

9.00 – 9.30
Integrativni pristup psihijatrijskom liječenju, prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić

9.30 – 10.00
Psihoanalitičke teorije – od Freuda do danas, dr. Hrvoje Handl

10.00 – 10.30
Teorijske osnove razumijevanja psihotičnog transfera i kontratransfera , prim. dr. sc. Majda Grah

10.30 – 10.45
Pauza uz kavu

10.45 – 11.15
Liječenje psihoza primjereno fazi bolesti i potrebama pacijenta, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

11.15 – 11.45
Mjesto i uloga terapeuta u cjelovitom bolničkom tretmanu, prof. dr. sc. Ivan Urlić

11.45 – 12.00
Diskusija

12.00 – 12.30
Ručak

12.30 – 13.00
Neuroznanstvene spoznaje o djelovanju psihoterapije, dr. sc. Sven Molnar

13.00 – 13.30
Medicinska sestra u terapijskom procesu u settingu bolničkog odjela, Irena Pavlović, mag. med. techn.

13.30 – 14.00
Teorijske osnove psihodinamske grupne psihoterapije psihoza, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

14.00 – 14.30
Psihofarmakološka terapija u psihodinamskom teorijsko-terapijskom okviru, dr. Hrvoje Handl

14.30 – 14.45
Diskusija

14.45 – 15.00
Pauza uz kavu

15.00  – 16.00
Supervizijska grupa – primjena teorije u praksi, dr. sc. Marija Kušan Jukić

16.00 – 16.15
Pauza

16.15 – 17.15
Iskustvena grupa – integracija, dr. Nina Mayer i dr. Daniela Šago


Program tečaja možete preuzeti OVDJE.

Obavijest sponzorima možete preuzeti OVDJE.

Više...
XXIV School of Psychotherapy of Psychoses – Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders – Training in Supportive Psychodynamic Psychotherapy, Dubrovnik, May 08. – 11. 2019.

XXIV School of Psychotherapy of Psychoses –  Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders – Training in Supportive Psychodynamic Psychotherapy
Focus on: Psychodynamic Formulation.

Dubrovnik, May 8th – 11th, 2019.

 XXIV School of Psychotherapy - Look at the flyer 
 XXIV School of Psychotherapy - Look at the programme 
Više...
Simpozij “Psihofaramaci u psihoterapijskom procesu – izazov integracije dvaju terapijskih pristupa”, Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb,14. prosinca 2018. godine

Poštovane kolegice i kolege,

Nesuradljivost u liječenju je problem s kojim se svatko od nas susreće u svakodnevnom radu. Kao što se transfer aktivira u svakom terapijskom odnosu bez obzira da li se on prepoznaje i interpretira ili ne, tako se i emocionalne reakcije na lijek  aktiviraju u svakom terapijskom kontekstu, a ne samo tijekom psihoterapije.

Psihoterapijski kontekst nam samo omogućuje cjelovit uvid i istraživanje te razumijevanje ovog aspekta cjelovitog liječenja.

Racionalni aspekti primjene lijekova i njihov utjecaj na suradljivost pacijenta (oblik i formulacija lijeka, učestalost primjene i sl.) česta su tema o kojoj slušamo, ali o emocionalnim reakcijama na medikament malo se piše i govori.

Sa željom da cjelovitije rasvijetlimo i ovaj aspekt kompleksnog terapijskog odnosa terapeut-pacijent Hrvatsko društvo za psihoterapiju i psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja te terapijski tim Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ s osobitim Vas zadovoljstvom poziva na

simpozij

pod nazivom

PSIHOFARMACI U PSIHOTERAPIJSKOM PROCESU – izazov integracije dvaju terapijskih pristupa,

 koji će se održati u petak 14. prosinca 2018. g. u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb.

Simpozij je namijenjen svim stručnjacima koji u svom radu primjenjuju psihofarmake, psihoterapeutima različitih teorijskih usmjerenja čiji pacijenti  u nekoj fazi terapije uzimaju lijek, odnosno psihijatrima, specijalizantima psihijatrije, psiholozima, socijalnim pedagozima, magistrama sestrinstva i diplomiranim medicinskim sestrama te ostalim zainteresiranom stručnim kadrovima.

Program Simpozija možete pogletati OVDJE.

Prijave molimo poslati na mail: nina.mayer@pbsvi.hr

Srdačan pozdrav,

doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med.

Više...
XXIII Schoolof Psychotherapy of Psychoses – Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders, Dubrovnik, May 09. – 12. 2018.

XXIII Schoolof Psychotherapy of Psychoses – Toward Comprehensive Treatment of Psychotic Disorders

Focus on: ROAD TO EVIDENCE BASED INDIVIDUAL AND GROUP PSYCHOTHERAPY OF PSYCHOSIS.

Dubrovnik, May 9th – 12th, 2018.

 1st Announcement - Look at the flyer 
 XXIII Schoolof Psychotherapy of Psychoses - Look at the programme 
Više...
Program simpozija „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, 8. prosinca 2017. godine

Program simpozija „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“ možete preuzeti ovdje.

Više...
Simpozij „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“, 8. prosinca 2017. godine
Pogledajte program simpozija
Obavijest sponzorima

Više...
Stručni sasatanak Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, Osijek, 5. listopada 2016.

Stručni sasatanak Hrvatskog društva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, Osijek, 5. listopada 2016.

Više...
XXII School of Psychotherapy of Psychosis Toward Comprehensive Treatment of Psychotic disorders, Dubrovnik, May 10. – 13. 2017.

XXII School of Psychotherapy of Psychosis Toward Comprehensive Treatment of Psychotic disorders

FOCUS ON: THE MODELS OF THE RECOVERY FOR SEVERE MENTAL ILLNESS (SMI)

DUBROVNIK, CROATIA May 10-13, 2017

Više...